Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
DATE DESCHISE

LISTA documentelor de interes public emise de MENCS conform Legii nr. 544/2001

 

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea MENCS


2. Structura organizatorică, programul de funcționare și programul de audiențe


3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea MENCS, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice


4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet


5. Strategia MENCS


6. Starea învăţământului


7. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al MENCS şi bilanţul contabil


8. Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice


9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei


10. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001


11. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003


12. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul MENCS conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii


13. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate


14. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacanteDirecțiile Generale/Direcțiile/Serviciile din cadrul MENCS

Direcția Generală Învățământ Preuniversitar


-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ preșcolar    
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ primar
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ gimnazial
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ liceal
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ profesional
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ profesional - Anul de completare
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ postliceal
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Învăţământ special
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Acces la educație pentru grupurile dezavantajate
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Auxiliare curriculare limba engleză-English Teaching Methodology   
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Teaching Non Formal Education Through English  
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - English Teaching Materials
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Auxiliare curriculare limba engleză-agroturism și turism rural
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Auxiliare curriculare limba germană  
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Olimpiade și concursuri
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Parteneriate
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Programe și proiecte  
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Activități educative  
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Programe sociale  
-secţiunea Direcția Generală Învățământ Preuniversitar - Platforma învățământului bilingv francofon   
-secţiunea Învăţământ preuniversitar - Planificări calendaristice

Direcția Generală Învățământ Superior

-secţiunea Învăţământ Superior - Studii universitare
-secţiunea Învăţământ Superior - Acte de studii
-secţiunea Învăţământ Superior - Titluri didactice şi de cercetare
-secţiunea Învăţământ Superior - Titluri ştiinţifice
-secţiunea Învăţământ Superior - Burse
-secţiunea Învăţământ Superior - Finanţare instituţională
-secţiunea Învăţământ Superior - Managementul calităţii
-secţiunea Învăţământ Superior - Reglementări generale

Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților
-secţiunea Învăţământ Minorităţi - Învăţământ în limba maternă
-secţiunea Învăţământ Minorităţi - Olimpiade și concursuri şcolare

Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Resurse Umane, Evoluție și Performanță în Cariera Didactică
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Resurse Umane, Evoluție și Performanță în Cariera Didactică - Calendare
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Resurse Umane, Evoluție și Performanță în Cariera Didactică - Centre de perfecţionare
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Resurse Umane, Evoluție și Performanță în Cariera Didactică - Furnizori şi programe de formare continuă acreditate în perioada 2010-2013
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Resurse Umane, Evoluție și Performanță în Cariera Didactică - Strategii pentru învăţare pe tot parcursul vieţii
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Rețeaua Școlară Națională - Management şcolar
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Rețeaua Școlară Națională - Salariu. Gradaţie de merit. Distincţii şi premii
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Rețeaua Școlară Națională - Reţea şcolară
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Rețeaua Școlară Națională - Acte de studii
-secţiunea Resurse Umane-Direcţia Rețeaua Școlară Națională - Documente şcolare

Activitatea de cercetare și dezvoltare tehnologică:

http://www.research.edu.ro/ro/categorie/945/despre-ancs
http://www.research.edu.ro/ro/articol/2416/investitii-infrastructuri-cd
http://www.research.edu.ro/ro/articol/2427/despre-ancs-bugetul-a-n-c-s
http://www.research.edu.ro/ro/articol/1320/sistemul-de-cercetare-incd-institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare-institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/1080/politica-cdi-politici-nationale

Seturi de date deschise - învățământ preuniversitar

http://date.edu.ro/
http://data.gov.ro/organization/men

 

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult