Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Olimpiade naţionale
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări la Regulamentul privind desfăşurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de Științe a Uniunii Europene cu nr. 28694/07.02.2012, valabile pentru anul școlar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal la disciplina biologie, an școlar 2014–2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind desfăşurarea Olimpiadei de Chimie
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Programa pentru olimpiada de limba engleza 2013-2014 - sectiunea B, proba de debate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele Olimpiadelor de Tehnologie aprobate de M.E.C.T.S prin nota nr. 101290/03.12.2012 pentru anul scolar 2012-2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota MECTS privind aprobarea programelor Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" pentru anul scolar 2011-2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "TEHNOLOGII" aprobat de M.E.C.T.S prin nota nr.60083/20.12.2010 pentru anul scolar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista absolvenților de liceu, promoția 2010, premiați la olimpiadele naționale și internaționale, care pot participa la admiterea fără examen în învăţământul superior, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 59
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Tabel nominal cu elevii premiaţi la Olimpiada Naţională de Informatică pentru gimnaziu Slatina, 29.01.2010 - 3.02.2010
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Fişa de evaluare la Concursul Naţional de Muzică pentru formaţiile instrumentale, corale şi solişti vocali din învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult