Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Învăţământ preuniversitar
Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri:
 • Preşcolar, cuprinzând: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;
 • Primar, cuprinzând: clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
 • Secundar, care cuprinde:
  • învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;
  • învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
 • Postliceal.

Structura învăţământului preuniversitar este disponibilă aici.

Domeniul învăţământului preuniversitar este supervizat de către Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar.
Organizarea, conducerea şi atribuţiile acestei direcţii le găsiți aici.

 

Acreditarea/autorizarea unităților de învățământ preuniversitar

 Acreditarea/autorizarea, respectiv evaluarea periodică a unităților de învățământ este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Site-ul Agenției poate fi accesat dând click aici. ARACIP publică, periodic, următoarele Registre Naționale:

 

Legislaţie

 • LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014
 • Ordin MECȘ nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016
 • Ordin MECȘ nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului școlar 2015-2016 
 • Ordin MEN nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015  
 • Ordin MEN nr. 3818/03.06.2013 privind structura anului scolar 2013 - 2014
 • Ordin MECTS nr. 4720/24.08.2010 privind aprobarea programei scolare pentru disciplina optionala "Administrarea calculatoarelor și rețelelor"
 • Ordin MECTS nr. 4032/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011
 • Ordin MECTS nr. 4031/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2010
 • Legea învăţământului nr. 84/24.07.1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (abrogată)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005

 • Instituţii subordonate

  • Lista inspectoratelor școlare județene/ale Municipiului București poate fi consultată aici;
  • Rețeaua școlară din învățământul preuniversitar poate fi accesată aici.

   

  Utile
  Ultimele documente din
  Învăţământ preuniversitar
  • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
   Citeşte mai mult
  • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
   Citeşte mai mult
  • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
   Citeşte mai mult
  • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
   Citeşte mai mult
  • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
   Citeşte mai mult
  • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
   Citeşte mai mult
  • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
   Citeşte mai mult
  • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
   Citeşte mai mult
  • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
   Citeşte mai mult
  • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
   Citeşte mai mult