Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Învăţământ minorităţi
Despre instituție / Despre noi / Minister
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Învăţământ minorităţi
DIRECȚIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR

D.Î.L.M. are următoarele atribuţii:

(1) Se ocupă de desfășurarea, organizarea şi de conţinutul învăţământului, după cum urmează:
a. predarea în limbile minorităţilor: maghiară, germană
, ucraineană, sârbă, slovacă, cehă, croată, bulgară, rromani, italiană;
b. predarea limbii şi literaturii materne, a istoriei și tradițiilor minorității, a educației muzicale în limba maternă în şcoli cu limba de predare română sau alta decât
limba maternă: armeană, bulgară, cehă, croată, germană, greacă, italiană, maghiară, polonă, sârbă, slovacă, rromani, rusă maternă, turcă, ucraineană;
c. protecţia şi susţinerea educaţională a elevilor rromi.

(2) În contextul opţiunilor strategice ale Guvernului României, pentru domeniul educaţiei, Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor urmăreşte realizarea următoarelor obiective prioritare ale învăţământului actual: 
 

 • asigurarea accesului real al copiilor şi tinerilor din rândul minorităţilor naţionale la diferitele forme și tipuri de învăţământ pentru minorităţi;

 • asigurarea şanselor egale  la educaţie;

 • alinierea continuă a calităţii învăţământului pentru minorităţi la standardele de performanţă ale ţărilor din Uniunea Europeană;

 • formarea competenţelor de bază pentru susţinerea limbilor şi culturilor minorităţilor din România;

 • actualizarea permanentă a programelor şcolare pentru învățământul destinat minorităților naționaleşi adaptarea lor la nevoile beneficiarilor;

 • monitorizarea reţelei şcolare din învăţământul pentru minorităţi naţionale;

 • elaborarea şi monitorizarea de proiecte sau programe de protecţie şi susţinere educaţională destinate elevilor din rândul minorităţilor, cu precădere elevilor de etnie rromă.


  (3) În vederea realizării acestor obiective, Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor are atribuţii şi competenţe în următoarele domenii: 

  1. Organizarea: 

 • învăţământului cu predare în limbile minorităţilor naţionale la toate nivelurile şi formele de învăţământ şi a predării limbii materne în şcoli cu limbă de predare română sau alta decât limba maternă, (unde există solicitări);

 • olimpiadelor și concursurilor școlare destinate elevilor din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu studiul limbii materne;

 • cadrului managerial propriu de desfăşurare a activităţii specifice;

 • acţiunilor de îndrumare şi control în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu studiul limbii materne;

 • unei reţele de informare a tuturor partenerilor interesaţi cu privire la politicile din domeniul educaţiei destinate minorităţilor naţionale;


  2. Coordonarea:

 • modului de aplicare a strategiei de dezvoltare şi de reformă în cadrul învăţământului destinat minorităţilor naţionale;

 • proiectelor operaţionale pentru reforma învăţământului preuniversitar din domeniul de referinţă;

  3. Colaborarea:

 • cu toate direcţiile generale, direcţiile, serviciile şi compartimentele din structura ministerului (C.N.E.E., I.S.E.), precum şi cu ministere,cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, cu organizaţii guvernamentale, interguvernamentale şi neguvernamentale, cu asociaţii profesionale cu preocupări în domeniul promovării învăţământului pentru minorităţi naţionale;

 • cu specialiştii din domeniul învăţământului în limbile minorităţilor şi instituţii care se ocupă de formarea cadrelor didactice, cu C.C.D.-urile și Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană etc;

 • cu uniuniile și organizaţiile minorităţilor naţionale din România;

 • cu reprezentanţii ambasadelor, care se preocupă de promovarea învăţământului pentru minorităţi naţionale, în baza documentelor de colaborare bilaterală;

  4. Avizarea:

 • planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru învăţământul destinat minorităţilor naţionale;

 • proiectelor de acte normative privind învăţământul pentru minorităţi;

 • materialelor auxiliare utilizate în învă­ţă­mântul cu predare în limbile minorităţilor naţionale;

 • manualelor redactate în limbile minorităților naționale;

 • bugetului pentru organizarea şi derularea activităţilor specifice: olimpiade şcolare, concursuri naționale, deplasări interne şi externe etc.

 • regulamentelor, instrucţiunilor şi metodologiilor referitoare la învăţământul preuniversitar şi în mod deosebit a acelor documente ce reglementează învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale;

  5. Aprobarea:

 • proiectelor de răspuns la corespondenţa înregistrată la direcţie;

 • materialelor legate de activitatea Direcţiei;

 • conţinutului documentelor emise în cadrul Direcţiei;

  6. Elaborarea:

 • propunerii de buget pentru organizarea şi derularea activităţilor specifice: olimpiade şcolare, concursuri naționale, deplasări interne şi externe, conferinţe, consfătuiri, etc.

 • de elemente de strategie în domeniul de activitate, note, referate, sinteze şi alte lucrări privind activitatea direcţiei;

 • de rapoarte privind realizările înregistrate în derularea învățământului în limbile minorităților sau a celor ce privesc nivelul realizărilor în momente diferite;

  7. Analizează:

 • organizarea, coordonarea şi monitorizarea calităţii învăţământului destinat minorităţilor naţionale;

 • formarea şi perfecţionarea personalului didactic pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale;

 • activitatea specialiştilor din subordinea sa;

 • întocmirea situaţiilor referitoare la atribuţiile direcţiei;


Echipa Direcţiei pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ minorităţi
 • Premiaţii Concursului multidisciplinar “Bolyai Farkas” pentru clasele IX-XII - ediția 2016
  Citeşte mai mult
 • Premianții Concursului de Matematică ”Csillagszerző” – ediția 2016
  Citeşte mai mult
 • Premianții Concursului național „Pentatlon pentru clasele primare” – ediția 2016
  Citeşte mai mult
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea concursului multidisciplinar „Bolyai Farkas” − clasele IX-XII - ediția 2016
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL cuprinzând elevii premiaţi la Concursul național de recitare “Simonyi Zsigmond” pentru clasele V-VIII
  Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL cuprinzând elevii premiaţi la Olimpiada internațională de limbă, literatură și cultură maghiară „Apáczai Csere János” pentru clasele V−XII − ediţia 2016,
  Citeşte mai mult
 • CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ – „VEŢI FI MARTORII MEI” – “TANÚIM LESZTEK” Faza naţională, 28-30 aprilie 2016
  Citeşte mai mult
 • Tabel nominal cu elevii care au obținut premii la Faza națională a Olimpiadei de Limba și literatura slovacă
  Citeşte mai mult
 • Tabel nominal cu elevii care au obținut premii la Faza națională a Olimpiadei de Limba și literatura sârbă
  Citeşte mai mult
 • Tabel nominal cu elevii care au obținut premii la Faza națională a Olimpiadei de Limba și literatura cehă
  Citeşte mai mult