Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Informare publică (Legea 544/2001)
Compartimentul pentru Informare Publică
str. Spiru Haret, nr. 10
sector 1, 010176, Bucuresti
telefon: + 40 (21) 315 50 99
e-mail: contact544@gov.edu.ro
Program de funcţionare: luni-joi, între orele 8:30-16:30; vineri, între orele 8:30-14:00.

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Ministerului Educaţiei Naţionale, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa ministerului (Strada General Berthelot, nr.28-30, sector 1, 010176, Bucureşti, România).

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
   Cerere solicitare informaţii de interes public
   Reclamaţie administrativă 1
   Reclamaţie administrativă 2

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:
~
Ultimele documente adăugate:
 • Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Model de cerere de solicitare informaţii de interes public (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Citeşte mai mult
 • Model de reclamaţie administrativă 1 (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Citeşte mai mult
 • Model de reclamaţie administrativă 2 (conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
  Citeşte mai mult
Materiale informative
2 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Reamintim unităților de învățământ și evaluatorilor externi ai ARACIP documentația solicitată de ARACIP în cadrul vizitelor de evaluare externă 31.01.2012
  Citeşte mai mult
 • ANUNȚ referitor la selecția organizațiilor societății civile în vederea participării la lucrările Comitetului Consultativ Tematic "Educație" constituit pentru pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 - 2020
  Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult