Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Titluri didactice şi de cercetare
Termen pentru depunerea de aplicaţii în vederea selecţiei de membri CNATDCU
 • Aplicaţiile pentru calitatea de membri ai Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2016-2020 se vor încărca pe platforma BrainMap.ropână la data de 3 mai 2016.
 • Membrii comitetelor de selecţie analizează aplicaţiile depuse şi înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) o listă cuprinzând propunerile lor pentru componenţa respectivei comisii CNATDCU.
 • Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecţie pentru componenţa nominală a CNATDCU vor fi făcute publice în perioada 16 - 20 mai 2016. În acest interval, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecţii şi sesizări argumentate către MENCŞ pe adresa cnatdcu@gov.edu.ro.
 • După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către comitetele de selecţie, membrii Consiliului General şi ai comisiilor de specialitate ale CNATDCU sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pentru un mandat de maximum 4 ani.
Ultimele documente adăugate:
 • OMENCS nr. 4.106/10.06.2016 privind componența nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.470/4.05.2016 privind constituirea Comitetelor de selecție şi aprobarea procedurii de selecție a candidaților care au aplicat pentru calitatea de expert/ membru al Consiliului Naţional de Atestare a /Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3.482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 6172/17.12.2009 privind transparenţa decizională referitoare la acordarea titlurilor ştiintifice şi didactice
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Sistem de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar - anexă la O.M. nr. 5098/03.10.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sistem de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar - anexă la O.M. nr. 5099/03.10.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sistem de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I - anexă la O.M. nr. 5100/03.10.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sistem de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II - anexă la O.M. nr. 5101/03.10.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Componenţa comitetelor de selecţie care vor sprijini Ministerul Educaţiei în procesul de selecţie a noilor membri în comisiile de specialitate ale CNATDCU
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Ovidius” din Constanța
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Solicitarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca de retragere a anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director CSUD, în vederea reluării procedurii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi universităţi privind interconectarea instituţiilor de învăţământ superior cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată de Guvernul României la 28 iunie 2016, publicată în MO nr. 0488 din 30 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult