Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Managementul calităţii
http://www.aracis.ro - Siteul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 5393/03.11.2005 de numire a membrilor Consiliului Interimar al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4492/06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Criterii şi principii privind sistemul de asigurare a calităţii la nivelul instituţiei de învăţământ superior - Anexa la ORDIN nr. 3928/21.04.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Candidaţii declaraţi reuşiţi de către Comisia de concurs stabilită în vederea analizării dosarelor de concurs şi selectării candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din Consiliul ARACIS, în conformitate cu prevederile art. 5.1 din metodologia de concurs.
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Ovidius” din Constanța
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Solicitarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca de retragere a anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director CSUD, în vederea reluării procedurii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi universităţi privind interconectarea instituţiilor de învăţământ superior cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată de Guvernul României la 28 iunie 2016, publicată în MO nr. 0488 din 30 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult