Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Documente specifice
Ultimele documente adăugate:
 • OMECS nr.3743 din 24.04.2015 - "Ordin privind recunoașterea competențelor unor absolvenți de învățământ superior, dobândite în cadrul domeniilor de licență Educație fizică și sport și Kinetoterapie și motricitate specială, care parcurg cursurile învățământului postliceal pentru calificarea de antrenor"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 1702/06.08.2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr.760/03.04.2007 privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenţilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii de Guvern nr. 797/1997.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4608/21.09.2000 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului deschis la distanţă pentru nivelul de învăţământ postliceal
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Precizari referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare/atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizari referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi la ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2009 - 2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru reconstituirea situaţiilor şcolare - anexă la O.M.Ed.C. nr.760/03.04.2007
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului deschis la distanţă pentru nivelul de învăţământ postliceal - Model: Contract de şcolarizare - anexă la O.M. nr. 4608/21.09.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului deschis la distanţă pentru nivelul de învăţământ postliceal - Model: Catalogul disciplinei-modulului - anexă la O.M. nr. 4608/21.09.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului deschis la distanţă pentru nivelul de învăţământ postliceal - Model: Condica activităţilor - anexă la O.M. nr. 4608/21.09.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
10 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Reţeaua unităţilor de învăţământ postliceal de stat, an şcolar 2008 – 2009, şcoală de maiştri de stat (finanţare prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Reţeaua unităţilor de învăţămănt postliceal de stat, an şcolar 2008-2009, şcoală de maiştri de stat (finanţare de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Reţeaua unităţilor de învăţămănt postliceal de stat, an şcolar 2008-2009, şcoală postliceală de stat (finanţare de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Reţeaua unităţilor de învăţământ postliceal de stat, an şcolar 2008-2009, şcoală postliceală de stat (finanţare prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale)
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult