Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Cariere - Posturi vacante
Materiale informative
102 documente
Ultimele documente adăugate:
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul organizat în data de 21.07.2016 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de inspector de specialitate I din cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI la concursul organizat în perioada 20.07. – 22.07.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 20.07. – 22.07.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziție
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat în perioada perioada 20.07. – 22.07.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziție
  Citeşte mai mult
 • Concursul de ocupare a celor 3 funcții vacante de inspector școlar general din județele Caraș-Severin, Tulcea și Vrancea
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de inspector de specialitate I, în cadrul Centrului Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 4343/2015, privind aprobarea Metodologiei-cadru de selecţie a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție de consilier grad IA, consilier grad I, inspector de specialitate grad II, din cadrul Direcției Minorități și a unui post de inspector specialitate IA, în cadrul Direcției Patrimoniu și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcţii contractuale de execuție vacante de Expert I A S
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în perioada 25.05 -27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante, în cadrul Direcției Management și Rețea Școlară, Direcției Afaceri Europene și Unităţii de Strategii şi Politici Publice
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat în data de 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA, la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează examen de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul MENCS
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 26.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale si la concursul organizat în perioada 25.05 – 27.05.2016 pentru ocuparea a unui post vacant de consilier, grad I, de la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante in cadrul Direcției Generale Buget-Finanțe, Direcției Generale Învățământ Preuniversitar și Direcției Generale Juridic
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier grad I la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Republica Federală Germania
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unui post contractual de conducere vacant de șef serviciu Implementare Asistență Tehnică din cadrul Organismului Intermediar Program Operațional Capital Uman
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a două posturi contractuale vacante de consilier grad IA la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale și a unui post contractual vacant de consilier grad I la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL EXAMENULUI organizat în data de 04.04.2016 pentru promovarea personalului contractual debutant în gradul profesional imediat superior
  Citeşte mai mult
 • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale de execuție de Expert I A S în cadrul Biroului Scientometrie și Biblioteci Universitare
  Citeşte mai mult
 • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții contractuale de execuție vacante de Expert I A S, în cadrul Serviciului Informatică și Infrastructură Suport
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier IA, post temporar vacant, pe durată determinată
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în perioada 18.03 - 21.03.2016 pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier IA, studii superioare în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în data de 18.03.2016 pentru ocuparea unui post contractual-extrabugetar, vacant de consilier IA, în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARULUI LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA din cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în perioada 10.03 - 14.03.2016 pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier IA, studii superioare în cadrul Direcţiei Buget – Finanțe
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 10.03 – 14.03.2016 pentru ocuparea unui post contractual, vacant de consilier IA, în cadrul Direcţiei Buget - Finanțe
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție, temporar vacantă, de consilier clasa I, grad superior în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale
  Citeşte mai mult
 • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării –UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată -6 luni a unui post temporar vacant de Expert IAS (modelare şi prognoză) Serviciul Finanţarea Învăţământului Superior
  Citeşte mai mult
 • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării –UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 5 functii contractuale de execuție vacante
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de consilier IA in cadrul Directiei Buget-Finante
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale de execuție de consilier IA ( 1 post), din cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale de execuție vacante de consilier IA (1 post), din cadrul Direcției Buget-Finanțe
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea din Padova, Republica Italiană
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 10.02 – 15.02.2016 pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de director din cadrul Clubului Sportiv Universitar din Sibiu
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea Comenius din Bratislava, Republica Slovacă
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat în perioada 10.02 – 15.02.2016 pentru ocuparea a unui post contractual vacant de director în cadrul Clubului Sportiv Universitar din Sibiu
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert I, studii superioare, funcţie de execuţie contractuală, în domeniul financiar-contabil, pe durată nedeterminată
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoarerea la concurs a funcției contractuale de conducere vacante de director la Clubul Sportiv Universitar din Sibiu
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director la Clubul Sportiv „Agronomia” București
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în perioada 07.12-10.12.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor în cadrul Direcției Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de director la Clubul Sportiv „Agronomia” București
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI PRACTICE la concursul organizat în perioada 07.12. – 10.12.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor în cadrul Direcţiei Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea funcței contractuale de conducere vacante de director la Clubul Sportiv „Agronomia” București
  Citeşte mai mult
 • Lista cuprinzând rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat în perioada perioada 07.12. – 10.12.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor în cadrul Direcţiei Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul debutant la CNRED
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale de conducere vacante de director la Clubul Sportiv „Agronomia” București
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul debutant la CNRED
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI încheiat astăzi 17.11.2015, la concursul organizat în data perioada 11.11 – 16.11.2015 pentru ocuparea unui post contractual, vacant de consilier IA în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 11.11 – 16.11.2015 pentru ocuparea a unui post contractual vacant de consilier IA în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de îngrijitor, din cadrul Direcției Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL EXAMENULUI organizat în data de 05.11.2015 pentru promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea din Pisa, Republica Italiană
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gradul debutant (1 post) la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță examen de promovare a personalului contractual următor: inspector de specialitate gradul I la Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale; expert gradul I la Direcția Generală Învățământ Universitar; inspector de specialitate gradul II la Direcția Generală Management și Rețea Școlară
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat în perioada perioada 11.11. – 16.11.2015 pentru ocuparea a unui post contractual vacant de consilier IA în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcției Relații Internaționale
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru unele funcții publice de execuție
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcţii contractuale de execuție vacantă de consilier IA în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea Orientală din Napoli, Republica Italiană pentru o perioadă determinată, de maxim 36 de luni, cu condiţia obţinerii, anual, a aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de expert gradul IA (1 post) la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de expert gradul IA (1 post) la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de expert gradul IA (1 post) la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea Autonomă din Barcelona, Regatul Spaniei pentru o perioadă determinată de 36 luni, cu condiţia obţinerii, anual, a aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea unui post contractual, vacant de șef serviciu în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele probei scrise la concursul organizat în perioada 17.08 – 20.08.2015 pentru ocuparea a unui post contractual vacant de șef serviciu în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante de expert gradul IA la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • Rezultatul concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier gradul IA la Serviciul Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali
  Citeşte mai mult
 • Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier gradul IA la Serviciul Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română la Universitatea din Geneva, Confederaţia Elveţiană pentru o perioadă determinată de 12 luni
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcției Rețeaua Școlară și Resurse Umane, Direcției Generale Juridic și Direcției OI POSDRU
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat în perioada perioada 17.08. – 20.08.2015 pentru ocuparea a unui post contractual vacant de șef serviciu în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier gradul IA (1 post) la Serviciul Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a posturilor de lector de limba romana la Universitatea Autonomă din Barcelona, Spania şi Universitatea Democritus a Traciei din Grecia
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcţii contractuale de conducere vacantă de șef serviciu în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4343/26.06.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de selecţie a cadrelor didactice care predau în Școlile Europene
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale de execuție vacante de consilier gradul IA (1 post) la Serviciul Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier pentru afaceri europene și a unui post contractual vacant de consilier gradul IA din cadrul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI încheiat astăzi 09.07.2015, la concursul organizat în perioada 06.07. – 09.07.2015 pentru ocuparea a unor posturi contractuale vacante de șef serviciu administrativ, consilier IA și muncitor I în cadrul Direcţiei Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de consilier pentru afaceri europene și a unui post contractual vacant de consilier gradul IA, în cadrul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE - la concursul organizat în perioada 06.07. – 09.07.2015 pentru ocuparea a unor posturi contractuale vacante de șef serviciu administrativ, consilier IA și muncitor I în cadrul Direcţiei Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de consilier pentru afaceri europene (2 posturi) și de consilier gradul IA (1 post) la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat în perioada perioada 06.07. – 09.07.2015 pentru ocuparea a unor posturi contractuale vacante de șef serviciu administrativ, consilier IA și muncitor I în cadrul Direcţiei Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a 3 funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, astfel: consilier pentru afaceri europene (2 posturi) și consilier gradul IA (1 post)
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română la Universitatea din Strasbourg, Franţa pentru o perioadă determinată de 36 luni, cu condiţia obţinerii, anual, a aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii franceze
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de conducere vacantă de șef serviciu administrativ și a funcțiilor contractuale de execuție vacante de consilier IA și muncitor I în cadrul Direcției Administrativ și Achiziții
  Citeşte mai mult
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale și din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridic
  Citeşte mai mult
 • REZULTATUL EXAMENULUI organizat în data de 20.05.2015 pentru promovarea personalului contractual debutant în gradul profesional imediat superior
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI încheiat astăzi 20.05.2015, privind concursul organizat în perioada 18.05 – 20.05.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de conducere de directori din cadrul Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”, respectiv din cadrul Clubului Sportiv „AGRONOMIA” București
  Citeşte mai mult
 • Institutul Limbii Române recrutează și selectează candidați din mediul universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română la Universitatea din Regensburg, Germania, pentru o perioadă determinată de 24 luni, cu condiția obținerii, anual, a aprobării de continuare a activității din partea Institutului Limbii Române și a universității germane
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 18.05 – 20.05.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de conducere de directori din cadrul Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”, respectiv din cadrul Clubului Sportiv „AGRONOMIA” București
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE CONCURSULUI organizat în data de 13.05.2015 pentru ocuparea unui post contractual, vacant de consilier IA, studii superioare în cadrul Direcţiei Buget - Finanțe
  Citeşte mai mult
 • REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat în perioada 13.05 – 14.05.2015 pentru ocuparea unui post contractual, vacant de consilier IA, studii superioare în cadrul Direcţiei Buget - Finanțe
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat în perioada 18.05 – 20.05.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de conducere de directori din cadrul Clubului Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”, respectiv din cadrul Clubului Sportiv „AGRONOMIA” București
  Citeşte mai mult
 • LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL organizat în perioada 13.05 - 14.05.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier IA în cadrul Direcției Buget - Finanțe
  Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult