Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Relaţia cu sindicatele
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 3541/04.04.2006 pentru aprobarea metodologiilor de calcul a drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2006.
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3351/02.03.2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a salariilor personalului didactic din învăţământul de stat, în vederea determinării diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2001- septembrie 2004
  Citeşte mai mult
 • ORDIN privind constituirea Comisiei paritare la nivelul M.Ed.C. (Notă: prin acest ordin se abrogă O.M. nr. 5352/28.10.2005)
  Citeşte mai mult
 • ORDIN comun nr. 3256/14.02.2006 privind desemnarea membrilor comisiei mixte pentru monitorizarea elaborării şi implementarea proiectelor (în curs de semnare)
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică în data de 16.03.2009, pentru luna februarie 2009 faţă de lunile octombrie 2001 - septembrie 2004, conform anexei, în vederea recalculării diferenţelor salariale potrivit O.U.G. nr. 17/2006.
  Citeşte mai mult
 • Indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică în data de 16.02.2009, pentru luna ianuarie 2009 faţă de lunile octombrie 2001 - septembrie 2004, conform anexei, în vederea recalculării diferenţelor salariale potrivit O.U.G. nr. 17/2006.
  Citeşte mai mult
 • Indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică în data de 15.01.2009, pentru luna decembrie 2008 faţă de lunile octombrie 2001 - septembrie 2004, conform anexei, în vederea recalculării diferenţelor salariale potrivit O.U.G. nr. 17/2006.
  Citeşte mai mult
 • Indicii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică în data de 15.12.2008, pentru luna noiembrie 2008 faţă de lunile octombrie 2001 - septembrie 2004, conform anexei, în vederea recalculării diferenţelor salariale potrivit O.U.G. nr. 17/2006.
  Citeşte mai mult
Materiale informative
5 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Acord Parteneriat "EDUPART" - parteneriat educaţional între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar
  Citeşte mai mult
 • Protocol intre Inspectoratele şcolare judeţene/ al Municipiului Bucureşti, unităţile şcolare şi SIND România
  Citeşte mai mult
 • Solicitare cu privire la realizarea unui proiect de lege a salarizării personalului bugetar.
  Citeşte mai mult
 • Situaţie cu privire la elaborarea unui proiect de lege a salarizării personalului bugetar.
  Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult