Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Unitatea de Strategii și Politici Publice
Unitatea de Strategii și Politici Publice
 

      Unitatea de Strategii și Politici Publice este structura specializată pentru implementarea reformei administraţiei publice la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.                
      Unul dintre obiectivele majore ale reformei administraţiei publice este îmbunătăţirea calităţii actului guvernamental şi a managementului politicilor publice. Unitatea de Strategii și Politici Publice a fost înfiinţată conform H.G. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, funcţionând în cadrul structurii organizatorice a ministerului la nivel de serviciu în subordinea directă a Secretarului General în baza şi în conformitate cu prevederile: 

      - H.G. nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, 

      - H.G. nr. 870/2006 privind adoptarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, 
 
      - H.G. nr. 1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare, 

      - H.G. nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, 

      - H.G. nr. 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central, 

      - H.G. nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central, 

      - OMECT nr. 3704/14.04.2008 privind aprobarea regulamentului intern de elaborare, avizare şi aprobare a documentelor de politici publice şi a actelor normative, 

      - OMECT. nr. 391/20.02.2007 privind înfiinţarea Grupului de management pentru elaborarea Planului Strategic al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,
 
      - OMECT nr. 5506/30.09.2008 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare şi evaluare a programelor bugetare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

      - OMECT nr. 3184/11.02.2008 privind aprobarea reorganizării Grupului ministerial de modernizare a administraţiei publice, 

      - OMECT nr. 3678/09.04.2008 privind aprobarea Comisiei de monitorizare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

      Din cadrul Unităţii de Politici Publice fac parte manageri publici, consilieri de integrare, personal contractual şi funcţionari publici cu experienţă în domeniul politicilor publice şi al managementului de proiect, cf. Art.11 din H.G. nr. 775/2005. 

Obiectivele USPP sunt:

      - Îmbunătăţirea managementului ciclului de politici publice;

      - Asigurarea unui proces decizional bine fundamentat, orientat spre rezultate ;

      - Implementarea sistemului de planificare strategică la nivelul M.E.C.T.;

      - Întărirea capacităţii administrative şi creşterea eficacităţii organizaţionale a instituţiei;

      - Implementarea legislaţiei europene şi a bunelor practici ale instituţiilor europene din domeniul specific de activitate (reforma administraţiei publice).

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult