Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • PROIECTUL de Hotărâre a Guvernului pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANEXA la HOTARARE - privind cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar/universitar 2011-2012 la toate gradele învăţământului de stat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ PUBLIC referitor la disponibilizarea proiectului STRATEGIEI NAȚIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG și la finalizarea RAPORTULUI DE MEDIU
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Anexele la proiectul de Hotărâre de Guvern privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de student ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Anexele proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: proiect de Hotârâre de Guvern privind modificarea și completarea HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: PROIECT de ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016 - 2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: PROIECT de ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016 - 2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5557/2011, cu modificările ulterioare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect - Cadrul strategic pentru creșterea participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România, 2014-2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect - Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2012, partitia 1
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2012, partitia 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - HOTARARE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor – UECNCFPA
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea
  Descarcă Citeşte mai mult

Toate A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Altele

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult