Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • PROIECT DE DOCUMENT DE POLITICI EDUCAȚIONALE: Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului Național
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de ORDONANȚĂ A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei Naționale de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei Naționale pentru învățământ terțiar 2015-2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1308/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Ordin privind structura anului şcolar 2015 – 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind participarea României la Programul Internaţional PIAAC „Programme for International Assessment of Adult Competencies”, 2015 - 2018 și de modificare a unor acte normative
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind participarea României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD – TALIS 2018
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1315/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată INCEMC Timişoara, cu modificările și completările ulterioare şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1311/1996 privind înfiinţarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iașicu modificările și completările ulterioare şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1282/2004 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA București şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui bun imobil – teren, aflat în administrarea Universității de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice şi transmiterea acestui bun în proprietatea Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind completarea și modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale - Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare – ICPROA S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA, aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult