Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea unor măsuri în domeniul promovării limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în instituții și unități de învățământ din străinătate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1428/2004 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare (ASE)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013 - 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - PLAN CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiecte de documente care reglementează învăţământul profesional cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar 2014-2015 (observaţiile pot fi transmise la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic pe adresa de e-mail vet@tvet.ro. /persoana de contact - Director Adjunct Zoica Elena VLADUŢ)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui bun imobil – teren, aflat în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi transmiterea acestui bun în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre a Guvernului pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare – dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură şi pentru actualizarea Anexei nr.3 și Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” ca institut naţional de cercetare-dezvoltare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL privind modificarea Hotărârii Guvernului Nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 – 2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unor unități de învățământ special precum și alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele județe și municipiul București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru instituțiile de învățământ superior de stat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara S.A.
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult