Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind completarea și modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ și limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern de aprobare a conținutului educativ și a standardelor de calitate pentru serviciile de educație timpurie antepreșcolară
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 - 2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernui nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi”din Iași a unei construcții
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil - teren - aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara și transmiterea acestui bun în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul cercetării
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență privind autorizarea Ministerului Educației Naționale de a contracta utilizarea de microbuze școlare în leasing operațional
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Bucureşti – Măgurele a unui Centru Internaţional pentru pregătire avansată şi cercetare în fizică, centru de categoria a II-a sub auspiciile UNESCO, semnat la 21 noiembrie 2012 la Paris
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult