Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • PROIECT de Ordonanță de Urgență privind prorogarea termenului prevazut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții - aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara și transmiterea acestor bunuri în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plăţii debitului stabilit în cadrul unei misiuni de audit a UNESCO Paris la Comisia Naţională a României pentru UNESCO, pentru Programele de Participare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind abrogarea Hotărârii de Guvern nr.820/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bacău
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA, aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind participarea României la Programul internațional din domeniul educației, dezvoltat de OECD – PISA 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind ocuparea în anul 2013 a posturilor vacante din instituțiile de învățământ superior de stat și institutele de cercetare aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale, din Academia Română și institutele de cercetare aflate în coordonarea ori în subordinea acesteia
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind stimularea performanței înalte din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ și limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti şi actualizarea Anexei nr. 8 „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” la Hotărârea Guvernului nr.1705/ 2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la 18 octombrie 2012, la București
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult