Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptățite
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educației și Cercetării și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.1308/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5557/2011, cu modificările ulterioare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor și personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, Anexele se găsesc la adresa - http://edumax.edu.ro/pub/AnexePHG.rar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 - 2017, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1282/2004 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA București şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Giurgiu, Brăila)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea Unității pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 453 / 2011 privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limbile Minorităților Naționale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (ISJ Maramureș, Casa Copiilor Baia Mare)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (reevaluare active MENCS)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016 - 2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: proiect de Hotârâre de Guvern privind modificarea și completarea HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult