Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • În dezbatere publică: Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016 - 2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind stimularea performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Anexele la proiectul de Hotărâre de Guvern privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de student ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Anexele proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: PROIECT de ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016 - 2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • În dezbatere publică: PROIECT de ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern a finanțării de bază a învățământului preuniversitar particular și confesional acreditat.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 2015 -2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de asigurare a finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular și confesional
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum și ale unităților de învățământ special de stat finanțate din bugetele proprii ale județelor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult