Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • PROIECT de Lege pentru aderarea la Convenția privind înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971, la Protocolul financiar anexat Convenţiei privind înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat, și la Protocolul privind privilegiile și imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Centrului de Economie Montană, în subordinea Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea ministerului Educației și Cercetării Științifice – Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în domeniul public al municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice – Inspectoratul Școlar Județean Galați – Club Sportiv Școlar Tecuci
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei educației și formării profesionale din România 2015 -2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1316/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucureşti
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri în domeniul învățământului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul European Universitar de la Florenţa
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind stimularea performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptățite și modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern de aprobare a Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotarare de Guvern privind modificare Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome "Editura Didactica şi Pedagogică" pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învățământului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind înființarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limbile Minorităților Naționale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1309/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult