Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Proiecte de acte normative
Proiecte de acte normative
305 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

 • PROIECT de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1461/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Lege pentru ratificarea Convenției privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare și a Protocolului privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare de către elevii aflați în anul școlar 2015-2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei Naționale de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale pentru învățământ terțiar 2015-2020
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea unităților de administrare ale unor imobile și a unei adrese poștale, aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1304/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – INCDTP Bucureşti și actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotarârii Guvernului nr. 1196/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 Bucureşti și actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr.1773/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Centrului de Economie Montană
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2115/2004 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR și actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1234/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT de Hotărâre de Guvern privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 – 2016, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult