Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Echipe
Echipa Direcţiei Generale Învăţământ Superior

Director general, Direcţia Generală Învăţământ Universitar

Director-General, the General Department for Higher Education

Telefon/Phone: +40 (0) 21 405 62 06 Fax: +40 (0) 21 312 26 52

E-mail:  

 

Director, Direcţia Titluri Universitare Director, the Department for Academic Titles

Daniela Vasilica BURGHILĂ,

Telefon/ Phone: 021-4056206, 0788-014935

E-mail: dburghila@gmail.com  

 

Director, Direcţia Finanţarea Învăţământului Universitar Director, the Department for Funding for Higher Education

Antonela TOMA,

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1181

E-mail: toma.antonela@medu.edu.ro  

 

Arlet Andrei Constantin Ioan, consilier (Ministerial Adviser)

Telefon/ Phone: 021-4056300 – int.

E-mail:  

 

Bădulescu Sanda Marina, consilier (Ministerial Adviser)

– Instituții de învățământ superior particular

– Acordurile internaționale pentru învățământ superior

– Recunoașterea studiilor pentru studenți internaționali

– Private higher education institutions

– International agreements on higher education

– Recognition of academic studies for international students

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1417

E-mail: sanda.badulescu@medu.edu.ro  

 

Bitir Istrate Carmen, consilier (Ministerial Adviser)

– Biblioteci centrale universitare

– Elaborare de metodologii specifice

– Central University Librairies

– Design of specific regulation for university librairies

Telefon/ Phone: 021-4056300 – int. 1180, 021/4056303

E-mail: carmen_bitir@yahoo.com  

 

Bîlbîie Răduţ Marian, consilier (Ministerial Adviser)

– Acte normative privind învăţământul militar

– Strategii şi produse de promovare pentru învăţământul superior

– Regulations on military education

– Strategies and products of promotion of higher education

Telefon/ Phone: 021-4056300 – int. 1174

E-mail: radut.bilbiie@gov.edu.ro  

 

Buligan Liviu, expert

– Petiții

– Legalitate studii

– Petitions

– Legality of study certificates

Telefon/ Phone: 021-4056300 – int. 1174

Email: liv_buligan@yahoo.com  

 

Ciucă Ion, consilier (Ministerial Adviser)

– Finanțare învățământ superior

– Evidență studenți străini

– Contracte instituționale

– Higher education funding

– Inventory data on international students

– Institutional contracts

Telefon/ Phone: 021-4056300 – int. 1462

E-mail: ion.ciuca@medu.edu.ro  

 

Chiriță Simona, consilier (Ministerial Adviser)

– Derularea procedurilor de evaluare și validare a tezelor de doctorat

– Concursuri posturi didactice în învățământul superior

– Colaborarea cu CNATDCU

– The procedure of evaluation and validation of Ph.D. theses, competitions for academic positions in the higher education system

– Liaison with the National Council for the Recognition of Academic Titles, Diplomas and Certificates (CNATDCU)

Telefon/ Phone: 021-4055781

E-mail: simona.chirita@medu.edu.ro  

 

Chivu Mihaela, consilier (Ministerial Adviser)

– Petiții

– Platforma http://www.jobs.edu.ro/

– Centralizare posturi didactice

– Petitions - http://www.jobs.edu.ro/platform

– Collecting data on teaching positions in the higher education system

Telefon/ Phone: 021-4056300 – int. 1458, 021-4055770

E-mail: mihaela.chivu@medu.edu.ro  

 

Cojocaru Ileana, consilier (Ministerial Adviser)

– Petiții Spiru Haret

– Verificare state funcții

– Cereri pentru ștampile; îndemnizații de merit

– Petitions concerning “Spiru Haret” University

– Payroll/employment documents from universities

– Requests for official stamps; financial compensations

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1362, 021-4055674

E-mail: cojocaru.ileana@medu.edu.ro  

 

Conea Alina Mihaela, consilier (Ministerial Adviser)

– Verificare legalitate programe studii

– Drept comunitar

– Acorduri internaționale

– Checking the legality of academic programmes

– E.U. legislation – International agreements

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1237

E-mail: alina.conea@medu.edu.ro  

 

Craciun Simona, consilier (Ministerial Adviser)

– CEEPUS

Telefon/ Phone: 021-4056300 – int. 1378

E-mail: simona.craciun@medu.edu.ro  

 

Din Marilena Aura, consilier (Ministerial Adviser)

– Programe de formare psihopedagogica / Masterat didactic

– Monitorizare alegeri universități

– Internaționalizare

– Psycho-pedagogical training programmes / M.A. programmes designed for teacher qualification

– Monitoring university management elections

– Internationalization

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1237

E-mail: marilena.din@medu.edu.ro  

 

Iliescu Victor, consilier (Ministerial Adviser)

– Învățământ militar, ordine publică, siguranța națională

– Masterate, cursuri postuniversitare

– Study programmes pertaining to the military, police and national security structures

– Postgraduate and master’s programmes

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1378

E-mail: victor.iliescu@medu.edu.ro  

 

Ion Daniela Adriana, consilier (Ministerial Adviser)

– Universități de medicină și farmacie

– Medical and Pharma Higher Education

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1174

E-mail: danielaion7@ymail.com  

 

Marin Gheorghe, consilier (Ministerial Adviser)

– Derularea procedurilor de evaluare și validare a tezelor de doctorat

– Concursuri posturi didactice în învățământul superior

– Colaborarea cu CNATDCU

– Procedures of evaluation and validation of Ph.D. programmes, competitions for academic positions in the higher education system

– Liaison with the National Council for the Recognition of Academic Titles, Diplomas and Certificates (CNATDCU)

Telefon/Phone: 021-4055781

E-mail: marin.gheorghe@medu.edu.ro

 

Moțoiu Petra, consilier (Ministerial Adviser)

– Verificare legalitate programe de studii universitare (licenta, master)

– Verificare capacitate instituțională de susținere cercetare/dezvoltare/inovare

– Checking the legality of academic programmes

– Verifying institutional resources to sustain research/development/innovation projects

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1237

E-mail: petra.motoiu@medu.edu.ro  

 

Neamțu Teodora, consilier (Ministerial Adviser)

– Invățământ artă și teologic

– Theological and fine arts institutions

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1458

E-mail: neamtu.teodora@medu.edu.ro  

 

Panciu Elena, consilier (Ministerial Adviser)

– Derularea procedurilor de evaluare și validare a tezelor de doctorat

– Derularea procedurilor pentru atribuirea titlurilor de doctor

– The process of assessment and validation of Ph.D. these

– The procedure of awarding Ph.D. titles

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1295

E-mail: elena.panciu@medu.edu.ro  

 

Popa Florin, consilier (Ministerial Adviser)

– Proiecte POSDRU

– Petiții, memorii, reclamații

– Projects sponsored by European structural funds (POSDRU, ID, PODCA)

– Petitions, memoranda, complaints

Telefon/Phone: 0744-154142

E-mail: p.florin.ro@gmail.com  

 

Solonar Ovidiu, consilier (Ministerial Adviser)

– Relații internaționale

– Interpelări – relația cu Parlamentul

– Elaborare, redactare acte normative

– International relations

– Petitions/requests related to the Parliament

– Drafting and writing up legislation and documents

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1385

E-mail: solonar.ovidiu@medu.edu.ro  

 

Sima Iuliana, consilier (Ministerial Adviser)

– Acte de studii

– Conferire calitate conducător de doctorat

– Acordare calitate de IOSUD

– Acordare atestat abilitare

– Study certificates

– The procedure of awarding the quality of Ph.D. supervisor

– The process of awarding the quality of Institution Organizing Doctoral Studies (IOSUD)

– The procedure of awarding habilitation certificates

Telefon/Phone: 021-4055631

E-mail: iuliana.sima@medu.edu.ro  

 

Spiridon Gherghina, consilier (Ministerial Adviser)

– Proiecte acte normative, documente strategice

– Prelucrare date transmise de instituțiile de învățământ superior

– Publicarea în Monitorul Oficial a posturilor vacante

– Finanțare învățământ superior

– Higher education funding

– Drafting legislation, education strategies

– Processing data sent by higher education institutions

– The publication of vacant positions within the higher education system in the Official Journal

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1459

E-mail: spiridon.gherghina@medu.edu.ro  

 

Șonea Alexandru, consilier (Ministerial Adviser)

– Elaborare ordine de ministru, acte normative

– Audiențe, răspunsuri petenți

– Reprezentarea MEN, colaborarea cu celelalte direcții MEN

– Drafting ministerial orders, legislation

– Hearing/meeting and replying to petitioners

– Institutional representation and cooperation with the other departments within the Ministry of National Education,

Telefon/Phone: 021-4056300 – int. 1474

E-mail: sonea.alexandru@medu.edu.ro  

 

Tănase Steluța, consilier cabinet director general (Adviserof the General Director Office)

Telefon/Phone: 021-4056206, 021-4056200 – int. 1325

E-mail: tanase.steluta@medu.edu.ro  

 

Vîlcea Elena Janina, expert

– Avizare legitimații/carnete CFR

– Avizare tipizate (acte de studii)

– Gestionare baze de date pentru finanțare

– Student train tickets

– The procedure of issuing study certificates

– Managing data bases for funding

Telefon/Phone: 021-4055612

E-mail: elena.vilcea@medu.edu.ro

 


Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult