Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Reactie MEC
01.09.2004

Comunicat de presa - 1 septembrie 2004

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a declaraţiilor făcute de reprezentanţii Alianţei PNL-PD pe tema informatizării şcolilor din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează următoarele:
Proiectul de informatizare a învăţământului preuniversitar derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Sistem Educaţional Informatizat (SEI) - este cel mai amplu program cu caracter informatic desfăşurat în România, fapt atestat, nu atât prin valoarea sa, cât prin complexitate şi impactul la nivel  naţional.
Această iniţiativă urmăreşte să contribuie la alinierea şcolii româneşti la tendinţele educaţionale europene menţionate în Planul de Acţiune eEurope, lansat în 2002 la Bruxelles. Elevii care învaţă azi în laboratoarele SEI sunt cei care în 2007 vor şti să folosească instrumentele erei informatice la acelaşi nivel cu cetăţenii Uniunii Europene.
Partenerii noştri pentru implementarea proiectului SEI sunt firme cu o reputaţie indiscutabilă. Astfel, echipamentele de calcul - servere, imprimante, calculatoare personale - au fost furnizate de către lideri mondiali în domeniu, anume HP, IBM şi Fujitsu-Siemens, iar aplicaţiile informatice şi conţinutul educaţional multimedia a fost furnizat de SIVECO România.
SEI a primit de-a lungul timpului o serie de recunoaşteri naţionale şi internaţionale de prestigiu. Putem menţiona câteva momente de referinţă: distincţia “Best Practice” obţinută la Bruxelles în 2001 pentru cel mai bun proiect de eGovernment (în condiţiile în care a fost singura nominalizare din Europa de Est), evaluări favorabile primite în urma participărilor la World Education Market Lisabona ediţiile 2002 şi 2003, EDUCA Berlin 2003, World Summit for Information Society Geneva 2003, bunele referinţe primite din partea unor experţi de talia lui George Metakides (mulţi ani responsabil pentru programele de cercetare în cadrul structurilor UE).
Fiecare din cele 1510 platforme informatizate a inclus imprimantă, scanner, modem, router, switch-uri, cablare structurată (şi plan de cablare). Laboratoarele au fost livrate cu licenţe pentru toate produsele software. In fiecare laborator au fost instruiţi între 2 şi 4 administratori. Platformele beneficiază de garanţie extinsă la locaţie de 3 ani.
În cadrul proiectului au fost livrate 37.150 calculatoare personale, plus 1510 servere, de care beneficiază 700.000 de liceeni. De la începutul anului au fost conectate la Internet 600 de licee în cadrul acestui proiect.
Proiectul a inclus produse software educaţionale, dintre care:
- 530 module educaţionale multimedia care acoperă 10 materii de studiu (inclusiv matematica, biologie, fizica, chimie, română, istorie, informatică, tehnologie, geografie etc.)
- dicţionare pentru folosire generică, la orice materie
- glosare de termeni şi enciclopedii multimedia disponibile în fiecare liceu
- platformă de instruire asistată de calculator
Conţinutul educaţional a fost dezvoltat sau adaptat special pentru curricula românească.
Au fost instruiţi aproximativ 20.000 de profesori de materii diverse. Instruirea s-a făcut în principal direct în şcoli, fără scoaterea din învăţământ a acestora. De asemenea, au fost instruiţi inspectori de specialitate şi informaticieni, atât la la nivel judeţean cât şi naţional. Un număr de 206 instructori din Casele Corpului Didactic au fost instruiţi în această vară pentru a preda cursuri de formare continuă de folosire a calculatoarelor la clasă.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a funcţionat în România ca un purtător de drapel în introducerea tehnologiilor moderne în procesele administrative încă din 2001. Se menţionează: desfăşurarea informatizată a admiterii în licee şi şcoli de arte şi meserii, un succes cunoscut şi recunoscut naţional şi internaţional. Toate informaţiile sunt rapid disponibile pe Internet, şcoli, licee şi Inspectorate Şcolare Judeţene. Sistemul este corect - nefiind niciodată contestat.
În 2003 şi 2004 s-a informatizat procesul de ocupare a posturilor vacante în tot sistemul de învăţământ preuniversitar. Suportul informatic oferit pentru proiectul de ocupare a acoperit zone administrative precum constituirea, centralizarea şi publicarea listelor de peste 75.000 de posturi disponibile în învăţământul preuniversitar de stat, centralizarea datelor despre cei 45.000 de candidaţi, a rezultatelor obţinute de aceştia la examenele din sesiunea iulie 2004 şi a opţiunilor lor pentru posturi, şi în final repartizarea computerizată a candidaţilor pe posturile vacante / rezervate din învăţământul preuniversitar de stat conform metodologiei de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Metoda s-a dovedit a se concretiza şi aici într-un sistem corect, echitabil, transparent. Toate informaţiile au fost publicate constant şi rapid, în primul rând utilizând Internetul ca mijloc de comunicare.

Zeci de mii de profesori au putut comunica astfel cu reprezentanţii administraţiei centrale, au fost corect şi rapid informaţi, au avut acces la toate criteriile necesare pentru a le fundamenta deciziile de alegere a catedrelor pentru care au candidat, au putut candida pentru mai multe posturi simultan, chiar din localităţi şi judeţe diferite.
Programul a avut astfel un impact măsurabil, favorabil, nu numai asupra procesului educaţional ca atare, ci şi asupra evaluării performanţelor şi selectării cadrelor din învăţământul preuniversitar. Un alt proiect desfăşurat în premieră a fost suportul informatizat pentru desfăşurarea bacalaureatului în 2004. Sistemul informatic a centralizat informaţii despre cei 175.000 de candidaţi şi despre opţiunile acestora pentru probele de examen. Au fost culese în timp record informaţii analitice, detaliate, asupra rezultatelor la examene. Au fost realizate rapoarte statistice instantanee asupra desfăşurării bacalaureatului, chiar din timpul derulării examenelor. Au fost folosite cele 600 de centre de examinare tehnologizate, conectate la Internet, în directă comunicare cu Ministerul Educaţiei.
Au fost transmise subiecte în mod securizat, prin Internet, pentru un număr de 80 de centre de examen – o premieră foarte importantă pentru creşterea încrederii şcolii în tehnologia informaţiei şi Internet. Au fost publicate continuu rapoarte cu rezultatele individuale ale candidaţilor pe Internet, chiar pe măsură ce centrele de examinare le aflau şi le afişau.
Programul s-a reflectat favorabil şi în funcţionarea de zi cu zi a aparatului Ministerului. Ca exemplificări suplimentare, a fost implementat ca pilot un sistem de management al documentelor şi al fluxurilor de lucru la nivelul Ministerului Educaţiei şi Inspectoratelor Judeţene. De asemenea, s-a îmbunătăţit eficienţa transpunerii deciziilor în fapt, ca şi suportul informaţional pentru luarea acestor decizii, prin implementarea unui pilot al bazei de date naţionale a educaţiei, care oferă ajutor pentru luarea deciziilor, pentru monitorizarea efectelor acestor decizii, pentru efectuarea de previziuni şi luarea de măsuri corective şi mai ales preventive - înainte ca problemele reale să apară.
Informaţiile colectate se referă atât la performanţe şcolare şi extra-curiculare, organizare şi administrare a şcolilor, şi se va extinde în viitor la alte domenii de organizare a şcolii, inclusiv gestiune a bugetului şcolii, pentru a susţine finanţarea locală a educaţiei.
Deja Portalul Educaţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării http://portal.edu.ro publică informaţii diverse şi detaliate care acoperă o gamă largă a sistemului. Portalul este în curs de extindere pentru a acoperi şi informaţii detaliate despre activitatea de zi cu zi a liceelor şi şcolilor, informaţii de contact, realizări – o adevărată carte de vizită a şcolii pe Internet.
În cadrul proiectului SEI a fost modernizat centrul de date al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, fiind achiziţionate 3 servere cu câte 4 procesoare (Intel Itanium 2, IBM Power4), 7 servere cu câte 2 procesoare Intel Xeon, echipamente de stocare de date, echipamente de arhivare, echipamente avansate de comunicaţie şi conectivitate la Internet - distribuţie de încărcare, analiză şi detecţie de pachete, switch-uri. Portalul educaţional SEI a suportat cu succes trafic de peste 14 milioane de pagini pe săptămână (450.000 de vizitatori distincţi).
Proiectul SEI  a beneficiat încă din faza de lansare a versiunii pilot (2001) de transparenţă maximă. Atribuirea s-a făcut în baza OUG 60/2001, iniţierea, derularea, şi rezultatele obţinute în fiecare etapă au fost comunicate opiniei publice prin documente oficiale (MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 12 noiembrie 2002, MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 15, MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 29 septembrie 2003) precum şi cu ajutorul unor dezbateri publice la care au participat, alături de reperezentanţii MEdC, MCTI, MFP, instituţii din structurile MEdC şi reprezentanţii tuturor mediilor de informare. Astfel de seminarii organizate de MEdC cu ajutorul Redacţiei Educaţie Învăţământ a cotidianului Adevărul au avut loc în: Martie 2002, Decembrie 2002, Iunie 2003, Noiembrie 2003. Transcrierea desfăşurării fiecăreia dintre aceste întâlniri a fost publicată în întregime în paginile ziarului "Adevărul”.
Pentru asigurarea modului în care au fost gestionaţi banii proiectului, toate contractele şi datele au fost auditate atât în 2002 cât şi în 2003 şi sunt în permanenţă la dispoziţia Curţii de Conturi şi a Gărzii Financiare, care supraveghează buna gestionare a fondurilor folosite în acest proiect.
SEI asigură accesul nediscriminatoriu la aceleaşi instrumente informatice, fapt ce garantează egalitatea reală a şanselor pentru toţi elevii, şi pentru toate şcolile - indiferent unde se află, la oraş sau la sat, în zone mai bogate sau mai sărace. Ceea ce în sistemul şcolar tradiţional putea presupune aparate sau substanţe scumpe, cu siguranţă inaccesibile pentru unii, este acum la îndemâna tuturor. În laboratoarele informatizate prin programul SEI copiii de oriunde au aceleaşi drepturi.

BIROUL DE PRESĂ


< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult