Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Doctorat
Lista universităților, a școlilor doctorale și a conducătorilor de doctorat din cadrul acestora

 

Aici regăsiți lista universităților, a școlilor doctorale, precum și a conducătorilor de doctorat din cadrul acestora.
Datele prezentate sunt cele aferente lunii septembrie 2015.

Download file: CENTRALIZATOR_SCOLI DOCTORALE_15 febr 2016_final.xlsxCENTRALIZATOR_SCOLI DOCTORALE_15 febr 2016_final.xlsx [ Descarcă ]
Tip: zip; charset=binary (462.65 KB)
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Hotărârea Guvernului nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de Guvern nr. 595/22.07.2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de Guvern nr. 681/29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • În dezbatere publică: proiect de Hotârâre de Guvern privind modificarea și completarea HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Raportul grupului de lucru pentru clarificarea cadrului instituţional şi normativ privind controlul calităţii tezelor de doctorat şi aspectele de etică ale cercetării ştiinţifice
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Circularele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice referitoare la acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor personalului din învăţământul preuniversitar şi superior care a obţinut acest titlu după ianuarie 2010
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Ovidius” din Constanța
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Solicitarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca de retragere a anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director CSUD, în vederea reluării procedurii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi universităţi privind interconectarea instituţiilor de învăţământ superior cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată de Guvernul României la 28 iunie 2016, publicată în MO nr. 0488 din 30 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult