Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Încadrare
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 5078/2014 privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale „Educaţie prin şah” în învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3236/09.02.2010 pentru aprobarea anexelor 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECT nr. 3390/10.03.2008 pentru aprobarea anexelor nr.18 si nr.20 ale centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs,valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2008.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3364/03.03.2006 pentru aprobarea anexelor 1-19 ale Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2006,cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii-discipline tehnologice
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 - anexele 1-21 la OMECTS nr.3236/09.02.2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializările şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2006 - domeniul mecanică anexa 1 la O.M. nr.3364/03.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializările şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2006 - domeniul electrotehnică/electromecanică anexa 2 la O.M. nr.3364/03.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializările şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2006 - domeniul energetică anexa 3 la O.M. nr.3364/03.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Resurse umane
 • OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3633/12.04.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registul național al furnizorilor de formare continua, actualizat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 19 aprilie - 30 iunie 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general adjunct din inspectoratele scolare și de director al casei corpului didactic.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3596 din 06.04.2016 privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 11 aprilie - 31 mai 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare din judetele Bihor, Buzău, Caraș-Severin, Ilfov, Satu Mare, Vrancea.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa grupului de lucru constituit în vederea finalizării proiectului Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cncursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3114/01.02.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3012/06.01.2016 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult