Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Salariu. Gradaţie de merit. Distincţii şi premii
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4893/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5455/12.11.2013 pentru apobarea Metodologiei și criterilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4714/01.08.2011 pentru modificarea și completarea normelor de plată a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2011, aprobate prin Ordinul ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4411/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 38/19.05.2004 privind unele măsuri in domeniul învăţământului, aprobată prin LEGEA nr. 568/2004 şi modificată prin O.U.G. nr. 68/2004 şi O.U.G. nr. 55/2005
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 123/11.12.2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LEGE nr. 315/08.07.2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 - Anexă la OMECS nr. 5557/2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 - Anexa la OMEN nr. 4893/10.11.2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Norme metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar - anexa la OMECTS nr. 5106/01.09.2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar - anexa la OM nr. 6054/04.12.2009
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Descentralizarea sistemului de finaţare şi administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat: Cu privire la salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar. Publicat în „Formula de finanţare a învăţământului preuniversitar din România”, Ed. Economică, 2002. Autor: Ilie Dogaru
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Machetă de calcul a salariului personalului didactic din anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004 - Anexa la OMEdC nr. 4848 bis/01.10.2004
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
5 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Nota nr. 35.117/26.06.2008, referitoare la salarizarea personalului contractual din unităţile şi instituţiile de învăţământ din sectorul bugetar.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Solicitare cu privire la realizarea unui proiect de lege a salarizării personalului bugetar.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Situaţie cu privire la elaborarea unui proiect de lege a salarizării personalului bugetar.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură - învăţământ 2003-2004 - şi Anexe - Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 11, Anul 172 (VIII), din 28.07.2004
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Resurse umane
 • OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3633/12.04.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registul național al furnizorilor de formare continua, actualizat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 19 aprilie - 30 iunie 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general adjunct din inspectoratele scolare și de director al casei corpului didactic.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3596 din 06.04.2016 privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 11 aprilie - 31 mai 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare din judetele Bihor, Buzău, Caraș-Severin, Ilfov, Satu Mare, Vrancea.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa grupului de lucru constituit în vederea finalizării proiectului Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cncursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3114/01.02.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3012/06.01.2016 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult