Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Acte normative
Ultimele documente adăugate:
 • OMECS nr. 5481/14.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 5442/08.10.2015 privind modificarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5564/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 5510/21.10.2015 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 5480/14.10.2015 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015 - 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • H.G. nr. 522/08.05.2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDONANŢA Guvernului României nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/11.06.2002
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
6 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Modelele documentelor prevăzute la art. 35, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011 aprobate prin nota 311/DGMRURSN/03.06.2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 189/16.05.2013 privind aprobarea modelului de proces verbal care se întocmește de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate în urma evaluării finale a cursanților și a listei documentelor justificative privind desfășurarea activității de evaluare finală a acestora
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 48/22.02.2013 privind aprobarea procedurii privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 - Programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 640/20.02.2013 privind aprobarea taxei de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Resurse umane
 • OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3633/12.04.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registul național al furnizorilor de formare continua, actualizat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 19 aprilie - 30 iunie 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general adjunct din inspectoratele scolare și de director al casei corpului didactic.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3596 din 06.04.2016 privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 11 aprilie - 31 mai 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare din judetele Bihor, Buzău, Caraș-Severin, Ilfov, Satu Mare, Vrancea.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa grupului de lucru constituit în vederea finalizării proiectului Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cncursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3114/01.02.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3012/06.01.2016 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult