Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Reţea şcolară
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 6694/20.12.2011 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2011-2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr.4627 din 05.08.2010, privind instituirea "Diplomei de Excelență Instituțională"
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • METODOLOGIE pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013, anexe la OMECTS nr. 6694/20.12.2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologie pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobata prin OMECTS nr. 5618/11.11.2010
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • REȚEAUA unităţilor de învăţământ postgimnazial cu personalitate juridică, acreditate, care funcţionează în anul şcolar 2010 – 2011. Unităţi de învăţământ acreditate conf. OMECT 5770/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Resurse umane
 • OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3633/12.04.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registul național al furnizorilor de formare continua, actualizat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 19 aprilie - 30 iunie 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general adjunct din inspectoratele scolare și de director al casei corpului didactic.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3596 din 06.04.2016 privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 11 aprilie - 31 mai 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare din judetele Bihor, Buzău, Caraș-Severin, Ilfov, Satu Mare, Vrancea.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa grupului de lucru constituit în vederea finalizării proiectului Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cncursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3114/01.02.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3012/06.01.2016 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult