Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Admitere
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Nota M.E.C.I. nr. 25.793/30.01.2009 privind aprobarea listei disciplinelor/modulelor principale de specialitate pentru continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Disciplina principală de specialitate din aria curriculară "Tehnologii" corespunzătoare fiecărei calificări profesionale pentru admiterea absolvenţilor ciclului inferior al liceului în ciclul superior al liceului - filiera tehnologică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Modulul principal de specialitate din aria curriculară "Tehnologii" corespunzător fiecărei calificări profesionale, pentru admiterea absolvenţilor ciclului inferior al liceului - prin ruta Şcoala de arte şi meserii în anul de completare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Modulul principal de specialitate din aria curriculară "Tehnologii" corespunzător fiecărei calificări profesionale, pentru admiterea absolvenţilor anului de completare în ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, ruta de profesionalizare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult