Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Planuri cadru
State membre participante: 20

Modernizarea învăţământului superior este o temă majoră şi o prioritate pentru majoritatea statelor membre. Activităţile de învăţare reciprocă (PLA) desfăşurate în cadrul acestui cluster susţin dezvoltările naţionale şi instituţionale, aşa cum au fost definite în cadrul Programului de lucru Educaţie şi Formare 2010 şi în Comunicarea Comisiei "Contribuţie la agenda modernizării pentru universităţi; educaţia, cercetarea şi inovarea".

Activităţi de peer learning
 • Implementarea Cadrului European al Calificărilor/Cadrului Naţional al Calificărilor/Implementing EQF/NQF in Higher Education, Sofia, 8-10 Octombrie 2007
Summary report of the Peer Learning Activity on Implementing EQF / NQF in Higher Education
 • Utilizarea instrumentelor financiare pentru performanţa sistemelor de învăţământ superior/Using financial instruments for steering system performance, Haga, 7-9 Martie 2007
Summary report of the Peer Learning Activity on Using financial instruments for steering system performance
 • Parteneriate universitate-mediu de afaceri/University - Business Partnerships (UBPs), Birmingham, 23-25 Octombrie 2006
Summary report of the Peer Learning Activity on University - Business Partnerships (UBPs) 
 • Planificarea şi implementare inovaţiilor curricular: structură, conţinut, stimulente/ Planning and Implementing Curricular Innovation: Structure, Content and Incentives, Oslo, 9-11 Octombrie 2006
Summary report of the Peer Learning Activity on Planning and Implementing Curricular Innovation: Structure, Content and Incentives 

Alte documente:


Short version of PLA-reports for quick dissemination and easy access 

Studiul Comisiei Europene "Engaging philanthropy for university research" 


Council Resolution on modernising universities for Europe's competitiveness in a global knowledge economy 
Ultimele documente adăugate:
 • Proiectul de Plan-cadru pentru învățământul primar – document supus dezbaterii publice până la data de 19 februarie 2013
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult