Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Documente specifice
PROIECTE DE PROGRAME SCOLARE CLASA I                           
PROIECTE DE PROGRAME SCOLARE CLASA I
                          
PROIECTE DE PROGRAME SCOLARE CLASA I

 

Download file: CLASA I.zipCLASA I.zip [ Descarcă ]
Tip: zip; charset=binary (4.11 MB)
Tabăra Năvodari - Complexul de odihnă pentru copii şi tineret Năvodari
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin MENCŞ nr. 3.051/12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin MENCŞ nr. 5.992/17.12.2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMEN nr. 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4502/14.08.2013 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4190/2013 de aprobare a Metodologiei de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în școlile europene, începând cu anul școlar 2013-2014 și a Calendarului de selecție
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • METODOLOGIA de organizare şi de administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a _Anexa la OMECTS nr. 3438/5.03.2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • METODOLOGIA de organizare a Evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - Anexa la OMECTS nr. 3437/5.03.2012
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Materiale informative
6 documente
Ultimele documente adăugate:
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 55/23.01.2013 privind stabilirea datelor de susținere a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2012-2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Unitățile de învățământ care au fost selecționate pentru administrarea pilot a evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Unități de învățământ în care se vor pilota instrumentele de evaluare pentru Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult