Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Documente specifice
Tabăra Năvodari - Complexul de odihnă pentru copii şi tineret Năvodari
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 3547/15.04.2013 pentru aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților de învățământ profesional și tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4931/29.07.2008 cu privire la aprobarea metodologiei privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4338/09.06.2008 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind elaborarea curriculumului în dezvoltare locală în învăţământul profesional şi tehnic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 1702/06.08.2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Precizari referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare/atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizari referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi la ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2009 - 2010
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista disciplinelor de cultură generală din planurile cadru de la anul de completare, clasa a XI-a - Anexa I la O.M. nr. 4428/30.06.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult