Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Regulamente şi precizări
Ultimele documente adăugate:
 • Ordinul M.E.C.T.S. nr.5569/2011 privind organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar de arta
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul M.E.C.T.S. nr.5572/2011 privind aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului national al performantei sportive
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul M.E.C.T.S. nr.5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul M.E.C.T.S. nr.5568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv integrat
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN LICEELE ȘI COLEGIILE PEDAGOGICE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări referitoare la perioda de susținere a examenelor de corigență în anul școlar 2010-2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi şcolarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European - Anexa 1 la OMECI nr. 5925/12.11.2009
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Procedurile referitoare la elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European - Anexa 2 la OMECI nr. 5925/12.11.2009
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult