Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Învăţământ preuniversitar
Despre instituție / Despre noi / Minister
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Documente specifice
http://www.recunoastere.edu.ro/ - Site-ul proiectului „Mutual Recognition of Professional Qualifications” (MPRQ - Recunoaştere Mutuală şi Calificări Profesionale) - proiect finanţat de Uniunea Europeană
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 4720/24.08.2010 privind aprobarea programei scolare pentru disciplina optionala "ADMINISTRAREA CALCULATOARELOR SI RETELELOR"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 1081/24.05.2007 referitor la proiectele ce vor fi finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Programul de Granturi pentu Educaţie.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 3842 din 16.05.2001 referitor la implementarea - în parteneriat cu Centrul Educaţia 2000+ şi cu KulturKontakt Austria - a Proiectului de Îmbunătăţire a ofertei educaţionale în zone dezavantajate
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Anexa A la OMEdCT nr. 1081/24.05.2007 referitor la proiectele ce vor fi finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Programul de Granturi pentu Educaţie.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa B la OMEdCT nr. 1081/24.05.2007 referitor la proiectele ce vor fi finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Programul de Granturi pentu Educaţie.
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista unităţilor şcolare care au făcut parte din reţeaua Phare-VET
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista celor 122 unităţi de învăţământ care sunt implicate în programul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic (TVET) asistat şi finanţat prin proiecte multi anuale Phare 2001-2003 - Lista Unităţilor de învăţământ implicate în programul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic Phare TVET 0108
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista celor 122 unităţi de învăţământ care sunt implicate în programul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic (TVET) asistat şi finanţat prin proiecte multi anuale Phare 2001-2003 - Lista Şcolilor din cadrul celor 11 zone ţintă aprobate prin H.G. 399/2001
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista celor 122 unităţi de învăţământ care sunt implicate în programul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic (TVET) asistat şi finanţat prin proiecte multi anuale Phare 2001-2003 - Comunicat de presă - Uniunea Europeană finanţează Învăţământul Profesional şi Tehnic din România
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Documente necesare pentru înscrierea în competiţia de proiecte finanţate prin Programul de granturi pentru dezvoltare şcolară în anul 2007 (Formular de aplicatie, Ghid pentru elaborarea proiectelor, calendarul activităţilor, Ghidul Aplicantului)
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
2 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Notă Cabinet Secretar de Stat Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale nr. 170/12.06.2014 referitoare la diplomele ce însoțesc premiile acordate elevilor la sfârșitul anului școlar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs Safer Internet Day 2009 - "Cine ştie, câştigă!"
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult