Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Documente specifice
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea programului "A doua șansă"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul nr. 1539/19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odinul nr.1540/19.07.2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor rromi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor rromi.
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Metodologia privind organizarea programului „A doua şansă”- învăţământ primar, anexa 1 la OMECTS 5248/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan cadru de învățământ pentru programul „A doua şansă” - învăţământ primar, anexa 2 la OMECTS 5248/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului "A doua şansă" pentru învăţământul secundar inferior - anexa 3 la OMECTS 5248/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan - cadru de învăţământ pentru programul "A doua şansă", pentru învăţământul secundar inferior - anexa 4 la OMECTS 5248/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
28 documente
Ultimele documente adăugate:
 • LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ pentru clasele cu predare în limba rromani pentru programul „A doua şansă“ - învăţământ primar NIVELURILE I - IV
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LIMBA ŞI LITERATURA RROMANI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ pentru clasele cu predare în limba română pentru programul „A doua şansă“ - învăţământ primar NIVELURILE I - IV
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PROGRAMĂ ŞCOLARĂ pentru programul „A doua şansă“ − învăţământ primar NIVELUL al IV-lea
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PROGRAMĂ ŞCOLARĂ pentru programul „A doua şansă“ − învăţământ primar NIVELUL al III-lea
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult