Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Organizare, funcţii, atribuţii
UNITATEA DE STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE

Unitatea de Strategii și Politici Publice este structura specializată pentru implementarea reformei administraţiei publice la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.        
Unul dintre obiectivele majore ale reformei administraţiei publice este îmbunătăţirea calităţii actului guvernamental şi a managementului politicilor publice. Unitatea de Strategii și Politici Publice a fost înfiinţată conform H.G. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, funcţionând în cadrul structurii organizatorice a ministerului la nivel de serviciu în subordinea directă a Secretarului General. 

Obiectivele USPP sunt:

- Îmbunătăţirea managementului ciclului de politici publice;

- Asigurarea unui proces decizional bine fundamentat, orientat spre rezultate;

- Implementarea sistemului de planificare strategică la nivelul M.E.C.T.;

- Întărirea capacităţii administrative şi creşterea eficacităţii organizaţionale a instituţiei,

- Implementarea legislaţiei europene şi a bunelor practici ale instituţiilor europene din domeniul specific de activitate (reforma administraţiei publice).

Atribuţiile USPP:

1. Elaborarea de politici și strategii în domeniul educației și formării profesionale cadrul Ministerului

2. Monitorizarea implementării politicilor și strategiilor, după ce sunt elaborate și prezentate

3. Sprijin acordat altor departamente MEN, dar și al altor ministere și organizații externe când acestea elaborează politici/strategii care fie se referă la domeniul educațional, fie se situează într-o zonă intersectorială în care pot influența sau pot fi influențate de sistemul educațional

4. Furnizarea într-un mod proactiv, cât și la cerere, de informații, comentarii și îndrumări privind politicile și strategiile Ministerului atât către clienții interni cât și către factorii interesați externi

5. Elaborarea și managementul proiectelor care au o directă legătură cu efortul de modernizare a managementului și cu îmbunătățirea capacității administrative

6. Gestionarea Relațiilor Publice ale MEN

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult