Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Site-uri ale Ministerelor Educaţiei
EUROPA:
Albania - Ministria e Arsimit dhe Shkencës (Ministerul Educației și Științei) - http://www.mash.gov.al/?lang=en
Austria - Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministerul Federal pentru Educație, Artă și Cultură) - http://www.bmukk.gv.at/enfr/min_en/index.xml
Belarus - Ministerstvo obrazovanija (Ministerul Educaţiei) - http://edu.gov.by/en/main.aspx
Belgia
• Guvernul Flamand: Departement Onderwijs (Ministerul Educaţiei) - http://www.ond.vlaanderen.be/english
• Guvernul comunităţii franceze Wallonie-Bruxelles: Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique (Administraţia generală a învăţământului şi a cercetării ştiinţifice) - http://www.agers.cfwb.be/
• Guvernul comunității vorbitoare de limbă germană: Ministry for Education, Vocational Training and Employment  (Ministerul Educației, Formării Profesionale și Ocupării Forței de Muncă) - http://www.dglive.be/Desktopdefault.aspx/tabid-107/478_read-18893
• Guvernul Regiunii Valone: Ocuparea Forței de Muncă și Formare profesională - http://www.wallonie.be/fr/competences/emploi-et-formation
Bosnia şi Herţegovina - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (Ministerul Federal al Educaţiei şi Ştiinţei) - http://www.fmon.gov.ba/
Bulgaria - Ministerstvo na obrazovanieto i naukata (Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei) - http://www.minedu.government.bg/
Cehia - Ministerstvo školství, mládeže a tilovýchovy (Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului) - http://www.msmt.cz/
Cipru - Ministerul Educaţiei şi Culturii - http://www.moec.gov.cy/
Croaţia - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Ministerul Ştiinţei, Educaţiei şi Sportului) - http://www.mzos.hr/
Danemarca - Ministeriet for Børn og Undervisning (Ministerul Copiilor și Educaţiei) - http://www.uvm.dk/
Elveţia - State Secretariat for Education and Research (Secretariatul de Stat pentru Educaţie şi Cercetare) - http://www.sbf.admin.ch/index.html
Estonia - Haridus-ja Teadus Ministeerium (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) - http://www.hm.ee/
Federaţia Rusă - Ministerul Educaţiei - http://www.ed.gov.ru/
Finlanda - Opetus-ja Kulttuuriministeriö (Ministerul Educaţiei și Culturii) - http://www.minedu.fi/
Franţa
• Ministère de l'éducation nationale (Ministerul educaţiei naţionale) - http://www.education.gouv.fr/
• Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (Ministerul Învățământului Superior și Cercetării) - http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/?feuilleCSS=ie8
Germania - Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării) - http://www.bmbf.de/
Grecia - Ministerul Educaţiei, Afacerilor religioase, Culturii și Sportului -http://www.ypepth.gr/en_ec_home.htm
Irlanda - Department of Education and Skills (Departamentul Educaţiei şi Competențelor) - http://www.irlgov.ie/educ
Islanda - Ministry of Education, Science and Culture (Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii) - http://eng.menntamalaraduneyti.is/
Italia - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca (Ministerul Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării) - http://www.istruzione.it/
Kosovo - Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Tehnologiei) - http://www.masht-gov.net/advCms/?id=101&lng=Ser
Letonia - Izglītības un zinātnes ministrija (Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei) - http://www.izm.gov.lv/
Lituania - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei) - http://www.smm.lt/
Luxemburg - Ministere de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (Ministerul Educaţiei Naţionale şi Formării Profesionale) - http://www.men.lu/
Macedonia - Ministerstvo za obrazovanie i nauka (Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei) - http://www.mon.gov.mk/
Malta - Ministry of Education and Employment (Ministerul educaţiei și ocupării forței de muncă) - http://www.education.gov.mt/
Muntenegru - Ministarstvo prosvjete i sporta (Ministerul Educaţiei şi Sportului) - http://www.mpin.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Norvegia - Utdannings- og forskningsdepartementet (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) - http://www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586
Olanda - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerul Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei) - http://www.government.nl/ministries/ocw
Polonia
• Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministerul Educației Naționale) - http://www.men.gov.pl/
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministerul Științei și Învățământului Superior) - http://www.nauka.gov.pl/strona-glowna/
Portugalia - Ministério da Educaçao e Ciencia (Ministerul Educaţiei și Științei) - http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-of-education-and-science.aspx
Regatul Unit - Department for Education (Ministerul Educației) - http://www.education.gov.uk/
Serbia - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Ministerul Educaţiei, Științei și Dezvoltării Tehnologice) - http://www.mpn.gov.rs/sajt/index.php?page=1
Slovacia - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (Ministerul Educaţiei, Științei, Cercetării și Sportului) - http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=54
Slovenia
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Ministerul Educaţiei, Științei, Culturii şi Sportului) - http://www.mizks.gov.si/en/
• Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministerul Învățământului Superior, Ştiinţei şi Tehnologiei) - http://www.mvzt.gov.si/en/
Spania - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ministerul Educaţiei, Culturii și Sportului) - http://www.educacion.gob.es/portada/
Suedia - Ministerul Educaţiei şi Cercetării - http://www.government.se/sb/d/2063
Turcia - Ministerul Educaţiei Naţionale - http://www.meb.gov.tr/english/indexeng.htm
Ucraina - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Tineretului și Sportului) - http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/
Ungaria - Minisztérium Oktatási és Kulturális (Ministerul Educaţiei și Culturii) - http://www.university-directory.eu/Hungary/Ministry-of-Education-and-Culture.html

AFRICA
Africa de Sud
- Department of Basic Education (Ministerul Educaţiei) - http://www.education.gov.za/
Senegal
• Ministère de l Education Nationale (Ministerul Educației Naționale) - http://www.gouv.sn/Monsieur-Serigne-Mbaye-Thiam,204.html
• Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Ministerul Învățământului superior și Cercetării) - http://www.gouv.sn/Monsieur-Serigne-Mbaye-Thiam.html
•Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques (Ministerul Tineretului, Ocupării forței de muncă și promovării valorilor civice) - http://www.gouv.sn/Monsieur-Benoit-Sambou.html
•Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat  (Ministerul Formării profesionale, Învățării și Artizanatului) - http://www.gouv.sn/Monsieur-Abdoulaye-Balde.html

AMERICA de NORD & AMERICA de SUD
Argentina
- Ministerio de Educación (Ministerul Educaţiei) - http://portal.educacion.gov.ar/
Brazilia - Ministerio da Educacao (Ministerul Educaţiei) - http://www.mec.gov.br/
Canada
• British Columbia: Ministry of Education (Ministerul Educaţiei) - http://www.bced.gov.bc.ca/
• Ontario: Ministry of Education (Ministerul Educaţiei) - http://www.edu.gov.on.ca/
• Quebec: Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (Ministerul educaţiei, timpului liber și sportului) - http://www.mels.gouv.qc.ca/
Mexic - Secretaría de Educación Pública (Secretariatul Educaţiei Publice) - http://www.sep.gob.mx/  
Peru - Ministerio de Educacion (Ministerul Educaţiei) - http://www.minedu.gob.pe/
S.U.A. - U.S. Department of Education (Ministerul Educaţiei) - http://www.ed.gov/

ASIA
Arabia Saudită
- Ministerul Învăţământului Superior - http://www.mohe.gov.sa/
Brunei - Ministerul Educaţiei - http://www.moe.edu.bn/web/moe/home/
China - China Education and Research Network (Rețeaua pentru Educație și Cercetare) - http://www.edu.cn/HomePage/english
Israel - Ministerul Educaţiei - http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/english/about/ministry+structure.htm
India - Ministerul pentru Dezvoltarea Resursei Umane - http://mhrd.gov.in/
Japonia - Ministerul Educaţiei, Culturii, Sportului, Ştiinţei şi Tehnologiei - http://www.mext.go.jp/english/index.htm
Malaezia - Ministerul Învățământului Superior - http://www.mohe.gov.my/educationmsia/index.php?article=mohe
Singapore - Ministerul Educaţiei - http://www.moe.gov.sg/  
Thailanda - Ministerul Educaţiei - http://www.moe.go.th/English/; http://www.en.moe.go.th/index.php
Taiwan - Ministerul Educaţiei - http://english.moe.gov.tw/mp.asp?mp=1

AUSTRALIA & OCEANIA
Australia
- Department of Education, Employment and Workplace Relations (Departamentul pentru educaţie, ocuparea forței de muncă și pentru relațiile la locul de muncă) - http://deewr.gov.au/
Fiji - Ministerul Educaţiei - http://www.education.gov.fj/
Noua Zeelandă - Ministry of Education (Ministerul Educaţiei) - http://www.minedu.govt.nz/
Utile
Ultimele documente din
Relații Internationale si Europene
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Prioritățile președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista candidaților din Ungaria, admiși la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior de stat din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sondajul EQAR referitor la baza de date a rapoartelor externe de asigurare a calității
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații privind Conferința Environmental Education 4.0: Google, Facebook & Co – How can modern media help environmental and sustainability education?, Baden-Wuerttemberg, 23 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații referitoare lalansarea de către Comisia Europeană a unei cereri de oferte: Rețea europeană de experți privind economia educației
  Descarcă Citeşte mai mult