Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Consultare şcoli
Consultarea publică „Şcoli pentru secolul XXI”
 

Această consultare publică se adresează tuturor persoanelor care manifestă interes pentru dezvoltarea învăţământului şcolar în Europa. Documentul de consultare elaborat de Comisia Europeană punctează o serie de aspecte considerate esenţiale pentru şcolile din Europa, precum şcolile şi competenţele-cheie, şcolile şi incluziunea socială şi rolul profesorilor, asupra cărora persoanele interesate sunt invitate să îşi exprime opinia.

Organizarea şi conţinutul sistemelor educaţionale şi de formare intră în competenţa statelor membre. Uniunii Europene îi revine rolul de a le acorda sprijin, de exemplu prin intermediul noului Program de învăţare pe toată durata vieţii sau al programului de lucru „Educaţie şi formare 2010", care facilitează schimbul de informaţii, date şi cele mai bune practici prin învăţare reciprocă.

Educaţia se află în centrul eforturilor destinate să amelioreze competitivitatea şi coeziunea socială a Uniunii Europene. Calitatea educaţiei şi formării iniţiale se numără printre cele mai importante problematici şi provocări cu o semnificaţie majoră pentru bunăstarea cetăţenilor şi pentru binele societăţii.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis să lanseze această consultare publică pentru a identifica acele aspecte din educaţia şcolară pentru care acţiunea comună întreprinsă la nivelul Uniunii Europene ar putea fi eficientă, în scopul de a sprijini statele membre să îşi modernizeze sistemele educaţionale.

Dacă doriţi să luaţi parte la această consultare, vă invităm să:

 1. citiţi documentul de consultare;
 2. creaţi un document în format MS Word (sau compatibil);
 3. redactaţi documentul într-una din limbile oficiale;
 4. precizaţi la începutul documentului numele dumneavoastră, denumirea organizaţiei pe care o reprezentaţi (dacă este cazul) şi motivul interesului pe care îl manifestaţi faţă de învăţământul şcolar (ex. părinte, elev, profesor etc.);
 5. alegeţi întrebările din document la care doriţi să răspundeţi;
 6. exprimaţi-vă opiniile în cel mult 4 pagini în format A4 (folosind caractere de 12 pt);
 7. trimiteţi documentul dumneavoastră final, numai prin curier electronic, la această adresă: eac-schools-consult@ec.europa.eu, până cel târziu la 16 octombrie 2007.

Veţi primi o confirmare de primire a mesajului dumneavoastră.

Document de consultare

Utile
Ultimele documente din
Relații Internationale si Europene
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Prioritățile președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista candidaților din Ungaria, admiși la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior de stat din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sondajul EQAR referitor la baza de date a rapoartelor externe de asigurare a calității
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații privind Conferința Environmental Education 4.0: Google, Facebook & Co – How can modern media help environmental and sustainability education?, Baden-Wuerttemberg, 23 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații referitoare lalansarea de către Comisia Europeană a unei cereri de oferte: Rețea europeană de experți privind economia educației
  Descarcă Citeşte mai mult