Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Strategia Europa 2020
I. Strategia Europa 2020 - cadru general

La data de 3 martie 2010, Comisia Europeană a publicat comunicarea Strategia Europa 2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. O primă discuție asupra priorităților, țintelor-cheie și inițiativele emblematice (flagship initiative) propuse de către Comisie a avut loc în marja Consiliului european de primăvară din 25-26 martie 2010. Aspectele referitoare la valorile de referinţă la nivel UE ale obiectivelor privind educaţia şi incluziunea socială, liniile directoare integrate şi  valorile ţintă pentru obiectivele statelor membre au fost discutate şi adoptate cu ocazia următorului Consiliu European, din perioada 17-18 iunie 2010.

Strategia Europa 2020 propune trei priorități interconectate:

creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.


De asemenea, Comisia prezintă șapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în cadrul fiecărei teme prioritare:
• „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;
„Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;
• „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică gospodăriilor și întreprinderilor;
• „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică;
• „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;
• „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;
• „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.

II. Țintele în domeniul educației stabilite la nivelul UE:

În domeniul educației, Strategia Europa 2020 face referire la următoarele ținte:

Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii:
• Până în anul 2020, rata părăsirii timpurii a școlii să fie sub 10 %.

Creșterea ponderii populației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terțiară:
• Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care finalizează învățământul terțiar, să fie de cel puțin 40 %.

Statele membre UE și-au stabilit valorile de referință pentru țintele agreate la nivel european.

III.
Țintele în domeniul educației stabilite la nivelul României:

În şedinţa de guvern din data de 7 iulie 2010, Executivul a aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020. Valoarea țintelor pentru educație, stabilite în urma consultărilor publice sunt următoarele:

Obiectiv UE 27
Obiectiv România (2020)

Valoare iniţială (2008)
Valoare preliminară
Valoare finală
Educaţie

Rata părăsirii timpurii a şcolii - 10%
15,9
10 - 13%
11,3%

Rata populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terţiară - 40%
15,96
25 - 27%
26,7%
Utile
Ultimele documente din
Relații Internationale si Europene
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Prioritățile președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista candidaților din Ungaria, admiși la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior de stat din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sondajul EQAR referitor la baza de date a rapoartelor externe de asigurare a calității
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații privind Conferința Environmental Education 4.0: Google, Facebook & Co – How can modern media help environmental and sustainability education?, Baden-Wuerttemberg, 23 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații referitoare lalansarea de către Comisia Europeană a unei cereri de oferte: Rețea europeană de experți privind economia educației
  Descarcă Citeşte mai mult