Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Anunţuri şi comunicări
Ultimele documente adăugate:
 • ANUNȚ pentru selectarea a 2 parteneri organizații neguvernamentale/ instituții de învățămțnt superior acreditate, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind dezvoltarea de standarde comune și sisteme pentru implicarea autorităților locale în procesul decizional în unitațile școlare, care se va depune spre finanțare la POCA, axa prioritară 1, obiectivul specific 1.1,
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ - pentru selectarea a 2-3 parteneri organizații neguvernamentale/ instituții de învățămțnt superior acreditate, în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind dezvoltarea de standarde comune și sisteme pentru prevenirea și sancționarea violenței în unitațile școlare, care se va depune spre finanțare la POCA, axa prioritară 1, obiectivul specific 1.1,
  Descarcă Citeşte mai mult
 • COMUNICARE privind selectarea unui partener asociație neguvernamentală, în vederea implementării proiectului PODCA ”Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente modern de management și monitorizare”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANUNȚ - pentru selectarea unui partener asociaţie neguvernamentală, în vederea implementării unui proiect privind managementul inspecției şcolare și debirocratizarea în învăţământul preuniversitar, finanţat din fonduri structurale nerambursabile, în care Ministerul Educației Naționale are calitatea de beneficiar
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
463 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Comunicat privind finalizarea proiectului ,,Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OI POSDRU MENCS pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale"
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informaţie publică: „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raspuns la solicitarea de clarificări nr.1 cu privire la documentația de atribuire a contractului de achizitie „ Servicii complete de organizare evenimente pentru derularea sesiunilor de instruire” în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”, SMIS 37635.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Documentația de atribuire pentru achiziţia publică de „Servicii organizare evenimente pentru instruire”, proiect „Îmbunătăţirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”, SMIS 37635
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult