Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Formarea de consilieri și asistenți suport

Formarea de consilieri și asistenți suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar - POSDRU 1/1.1/S/8

ID 4554- Obiectivul general al proiectului:

 • Îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scară naţională. Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă şi a unor instrumente alternative pentru creşterea conştientizării schimbărilor de către entităţile interesate, conform Strategiei descentralizării învăţământului preuniversitar, reactualizată în 2008 si in 2009, conform Legii Educatiei Nationale etc.
 • Acest proiect derulează activităţi destinate creşterii gradului de manifestare a autonomiei manageriale de tip descentralizat al unităţilor şcolare prin acordarea de orientare şi consiliere, precum şi acordării de sprijin în formarea personalului cu atribuţii de îndrumare şi control în aplicarea unor noi forme de management educaţional.
Materiale informative
5 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Răspuns clarificare nr. 807/4554/27.06.2011 privind anunțul pentru achiziția publică de servicii hoteliere destinate implementării proiectului "Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar", ID 4554
  Descarcă Citeşte mai mult
 • DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru achiziţia de servicii hoteliere în cadrul proiectului „Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de descentralizare în învățământul preuniversitar”, ID 4554
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anunț privind achiziția de servicii hoteliere din cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anunt cu privire la recrutarea participantilor la cursurile de formare pentru directori de unitati scolare si inspectori in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult