Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Acte normative subsecvente Legii Educației Naționale nr. 1/2011
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN M.E.C.S. nr.5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 5231/14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de Guvern nr. 733/09.09.2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare de către elevii aflați în anul școlar 2015-2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin MECȘ nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - METODOLOGIA CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat - Anexa la OMECTS nr. 5576/7.10.2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulament privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională - Anexa la OMECTS nr. 5487/29.09.2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologie privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar - Anexa la OMECTS 5489/29.09.2011
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
5 documente
Ultimele documente adăugate:
 • NOTA nr. 30214/21.03.2016 privind Lista competițiilor naționale pentru care se acordă bursele de performanță și bursele de merit (în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor si concursurilor pentru care se acordă bursele de merit si burse de performanță.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 29415/12.02.2014 cu privire la: Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță și Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTA privind Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult